samedi 6 février 2016

* Tình Nhỏ Làm Sao Lớn ( ? ).

                                   Tình Nhỏ Làm Sao Lớn ( ? )


_______________________________________   đăng sơn.fr


  Mỗi năm thì càng mỗi già đi . 

  Vì sợ già nên có vài người viết văn ,làm thơ . Dường như em không biết làm thơ , tôi cũng thế . Thơ là ba sạo , là ủy tính, ủy mị .


    Giữa thơ và văn, tôi chọn cách viết văn . Bài văn cuối cùng ở những ngày cận tết phải có tên là Tình nhỏ Làm Sao Lớn .


  Như sau :


 Nhỏ à ! Nhỏ ơi !

 Bây giờ Nhỏ đã lớn thêm chưa ? Nhỏ uống cà phê bao nhiêu lần trong ngày há ?

  Tôi ít uống cà phê . Mỗi lần nhâm nhi cà phê, tôi lại nhớ chun chút về Nhỏ . Vậy thôi .....


Aucun commentaire: