jeudi 18 février 2016

+ NGỦ ĐI

.nguyễntrườngan 2016 - paris


   Mấy giờ rồi ?

Khuya lắm rồi , phải thế không ?

Ngủ đi, ngủ ngon để nằm mơ và quên bao chuyện thế gian , quên những bản tin tức không có gì vui (  Quên chuyện khả ố của người gây cho người , quên chuyện lừa lọc , chuyện người ăn thịt người .


Chuyện đời ở đâu mà chẳng thế : Kiều nữ à eo thịt tiền đại gia ,chuyện ông cố đạo, chuyện sư sải làm bậy ..... Chuyện xưa như trái đất như giữa bao điều ảo và thật .


Người ảo khoác vài cái tên nhã hiệu và lả lướt tìm tình ảo qua câu văn , bài thơ rồi tưởng thật , 2 tháng , 6 tháng , 1 năm chán chường, đổi tên, khoác cái áo khác, đổi chữ ký và trộn ngày vào đêm .


 Ngủ đi -

 Ngủ và có khi gặp được những giấc mơ hiền hoà hơn đời sống đang sống .
Trần . K.Sơn  &  đăng sơn.fr   .........Aucun commentaire: