vendredi 12 février 2016

... Ánh Mắt .

.

ds . fr      Cửa mắt là khung cửa .


   Cửa mắt là trời mưa rơi từ 3 tuần nay , nơi tôi ở .
 Thế đó .


dangson.fr

...

Aucun commentaire: