dimanche 7 février 2016

* LâuRồiKhôngGặp

.
  Phải rồi , lâu lắm rồi không gặp lại nhau .

  Phải rồi , ánh sáng  giữa ngày và đêm rất khác nhau . Nếu ta gặp lại  nhau, ta sẽ nói gì với nhau ?___________________________________________________________________  by đăng sơn.fr - bóng tối & ánh sáng

Aucun commentaire: