mercredi 3 février 2016

** Tác Giả :

.


dangson.fr


Ở những quyển sách khép kín và có quyển mở rộng trang giấy, có những hàng chữ viết ở tận cùng tâm khảm ( Viết để diễn đạt để có khi chữ nghĩa trải dài trên con đường dẫn đến trái tim người .... )


Điều khó là làm sao phải thật là chính mình khi viết .Rédaction de Nous - ChúngMình

...
...

Aucun commentaire: