mardi 14 janvier 2014

* Gái Quê ( version MTV )

.

..Truyện Ngắn " Gái Quê " sẽ đuợc tải đăng nay mai như một clip vidéo ở MTV .


   ( Trong phim này  sẽ có những bản nhạc nền như :


  -   Tiếng hát chim Đa Đa

- Tình bé làm sao nhớ ?

- Xin đừng khóc chim đa đa ...

- Theo em  về đâu ?

   Những top hit  năm 2014 này sẽ được trình bày bởi tác giả . <   Có thể bạn sẽ rất  mềm trái tim  của bạn .


   đăng sơn.fr 

Aucun commentaire: