jeudi 16 janvier 2014

* Gái Quê - @nguyênhạ & đăng sơn.fr

.


Gái Quê . 

_______________________________

@nguyênhạ & đăng sơn.fr

Truyện Ngắn " Gái Quê " sẽ đuợc tải đăng nay mai như một clip vidéo ở MTV .


( Trong phim này sẽ có những bản nhạc nền như :


- Tiếng hát chim Đa Đa

- Tình bé làm sao nhớ ?

- Xin đừng khóc chim đa đa ...

- Theo em về đâu ?

Những top hit năm 2014 này sẽ được trình bày bởi tác giả . < Có thể bạn sẽ rất mềm trái tim của bạn .


....   <  

Aucun commentaire: