mercredi 15 janvier 2014

* Làm sao ....

..


   LÀM CÁCH NÀO ĐỂ NGỪNG Ý  NGHĨ CỦA MÌNH ,? ,


.................


Có lần, anh hỏi em, kiểu trêu ghẹo :


  Làm sao để ngừng tất cả mọi ý  nghĩ của mình ?


  Em tròn xoe mắt, lấy tay sờ lên trán anh và im - Im .


Một lát sau, em hỏi :


- Anh đang bị ấm đầu hả, anh ? Bữa nay, em thấy anh kỳ, anh tưng  !


Hơ !


Người ta hỏi thì cứ thử trả lời xem sao .


Em nói đại kiểu muốn bị  đòn :


- Thì chui vào cái cốp, đóng cốp lại, tối thui .   Chuyện lạ !    Ai mà xúi dại như thế ?  Chui vào một chỗ tối om om thì hoảng lắm .


- Có cách nào khác không , em ?


Em nổi cơn cạu cọ, cái mặt xấu ỉn như đêm mưa dầm . Người ta  xinh đẹp nhờ nụ cười . Bởi thế, có lúc tôi muốn làm ngừng mọi ý nghĩ để tôi khỏi nghĩ đến em .

Tôi biết rõ câu trả lời của em ở ngoài cái cốp tối thui .


Nếu có một ngày nào đó, tôi thành công trong việc ngừng  mọi ý  nghĩ về em . Hãy để tôi giữ lại một mùi hương tóc của em .


Như thế, tôi biết là tôi đã có em .
Bây giờ, thay vì nghĩ về em, tôi  thử viết thư tình dưới ngọn đèn ấm . Và tôi viết để giữ lại một ý  nghĩ  nhẹ nhàng về em 
.đăng sơn.fr  


Aucun commentaire: