lundi 27 janvier 2014

* Nhớ & QUÊN

.
   KHÔNG CÓ CHI -


      Để dễ sống thì phải hiền và tu tâm, tu hành chút đỉnh . Và phải học thêm chữ " QUÊN "
     Nói theo  cuốn tự điển từ năm một ngàn chín trăm ... lâu lắm thì Quên là như sau :


    -  Chỉ nhớ lại những điều mà mình đã thích

   - Ghi nhớ những tấm lòng  biểu hiện bằng cử chỉ

  - Nhớ rõ những lời hay ý đẹp

  -   Nhớ ân, nhớ tình ....    ...     Còn để QUÊN , thì mình làm gì ? Làm sao ?    - Dễ quá mà, nói nho nhỏ câu " Không Có Chi " và quay lưng .


     Tất cả những gì nằm ở phía sau là quá khứ - vì đã quay lưng .     đăng sơn.fr

    ( Phim truyện mới nhất vừa chiếu ở rạp chớp bóng tên TìnhPhụ )


CHÚNG MÌNH 

Aucun commentaire: