dimanche 12 janvier 2014

Ừ, thì như thế .-


**** Tại Sao Thế ?
    Chẳng biết thằng nhỏ này có điều gì thích thú mà bé lăn ra hí hí như thế ?


   Nhóc con hiểu gì mà cười vui hỉ hả ?! Hay tại nghe được những điều không khóc được nên phải lăn ra cười ?


     Thử nín cười tí nị đi để nghe tôi hỏi vài câu xem sao ?


   -  Làm gì để vui ( khi thế gian bạc bẽo , bạn bè quay lưng ) ?

  - Làm sao để chóng quên khi có điều không vui ?

 - Làm người lớn thì có gì để vui ,?   Thằng bé chả hiểu gì , vì nó còn bé tí - Như thế, cậu sung sướng để cười .   Ừ , thì như thế .

   đăng sơn.fr

Aucun commentaire: