jeudi 18 février 2016

+ KHUYA

.ds
    Khuya rồi đó . Chưa ngủ thêm ( vì đã ngủ lu bù sau một gíấc chiều sớm - mưa gió lạnh lẽo nên nằm dài xem cái  đĩa nhạc kiểu ăn tết và bềnh bồng trong giấc mơ )


   Tỉnh giấc , bữa ăn đêm trong căn bếp , yên tịnh - lặng yên . Nhìn ra ngoài vườn : đã trắng xóa băng đá . Muà đông ở đây còn dài . Muà đông vẫn tiếp tục .    Tỉnh táo, mở cửa văn phòng , gọi màn ảnh để đọc - giới hạn sự đọc khi lỡ nhìn vào những thứ vô bổ lằng nhằng .

Khuya đang cứ khuya .đs.

 

Aucun commentaire: