mardi 23 février 2016

** Ở lại

.
ds .2015Thời gian biến mình thành đàn ông với những vết sẹo ít ai thấy - chỉ mình tự thấy mình ên .

Thời gian dạy toán căn bản cho mình biết đếm . Đếm bao lần bạn bè, đếm những người tình bỏ đi ...


Ở lại - và viết - Vậy thôi .
đăng sơn.fr

.


Aucun commentaire: