dimanche 8 janvier 2017

Buồn Vui với Hình Ảnh .

.

dangson.fr
Những tấm ảnh này đã chụp khi đi trên vỉa hè  ở quê hương và giữ lại như một kỷ niệm .

Về , vác máy ảnh đi đây đi đó và thấy không vui .

 Có nhiều cách để vui rất vui và trong những điều vui ấy, có chỗ phải đứng lại, tắt máy ảnh để buồn . 

 Mình hiểu rất RÕ là tại sao nên Buồn và phân tích .
 đs và Nhóm Chúng Mình .


.

Aucun commentaire: