lundi 23 janvier 2017

* VọngCổMìnhÊn

...  dangson.fr


...


Sáng này;
trời vẫn lạnh và trắng xóa giá băng mù mờ sương .

Gần tết bên nhà rồi , ngồi ở góc bếp mở nhạc tây, nhạc mỹ nghe không giống ai .


Vậy thì mở YouTube tìm nghe Cẩm Ly hát VọngCổBuồn .Má ơi , nghe để thấy nhớ quê mà buồn mình ên .

đs.frAucun commentaire: