mercredi 25 janvier 2017

...... 60 '
 60 '.   đs.fr


.
.....
 Thời gian chỉ  là sự trừu tượng mà thôi -  Em !   -
 Hãy thử nhắm mắt lại  và kiên nhẫn đếm từ 01 đến 060 <
....
 -  ( Một khoảng khác ư ? ) Hãy mở choàng  mắt và mở tất cả những cánh cửa số ở nơi em đang ngồi làm việc và ngó ra  ngoài bầu trời nơi em đang ngự trị ... )
 Em  thấy gì ?
 Hẳn nhiên  em không THẤY anh .
 Vì anh đang chui vào trái tim em . Ở noi em không thể ngờ - Khi anh yêu em - Đang YÊU . đăng sơn.fr


Aucun commentaire: