mardi 17 janvier 2017

- VH và Học Văn

ds.fr - paris

-------------------------------------------------------------------1.
Biển Học .


Sự Ngu muội giữa Đại Dương .

 Là kẻ khá ngu đần và  ủy mị vì nhạy cảm nên xém có lắm lần tôi muốn bỏ cuộc Chơi ! ( Một cuộc chơi đầy kỳ thú và lắm HỆ LỤY  giữa bao hệ lụy và bị sĩ nhục nặng nề )

 Bạn có bao giờ bị ai chửi rất nặng lời chưa khi bạn viết từ 40 năm nay ?

Tôi đã bị dèm pha và biết sự hệ lụy khi đã từ thời chập chững cầm bút ..


Nặng nhất là năm 2014.2015 < .2017

 Từ một chỗ kia , khi tôi đã viết từ khoảng 10 năm nay, một đọc giả đeo mặt nạ  Ảo đã tấn công ở những lời góp ý từ 2015 đến nay :
" ....
   Đừng tự xưng mình là Đại Văng Hào ! ... ' Đeo mặt nạ và làm bài thơ kiểu Đường Luật và lấy một hai cái nicks ảo  trong điều muốn cay - đắng  để hạ nhục với những lời lẽ KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN từ một tâm hồn héo quắt và đầy thù hận !


 Lạ Lùng !2.

 Viết là TRỰC DIỆN .


---


 Biết là như thế !

 Thế là NHƯ THẾ - Viết cũng là một cách nói nhưng khi viết là phải dùng đúng thì giờ và suy nghĩ . Lời nói  chỉ gió thoảng qua trong một vài giây phút nóng nảy và khó  làm chủ những ý nghĩ của mình . Nhưng khi viết kiểu :


( ... Thằng Già Dịch kia ! Mày đọc xong những lời góp ý của tao, mày đã tự sát chưa ? .. )

( Tao làm mày Nhục và mày biến MẤT ... °  )
3.
Trực Tiếp và Trực DIỆN ?


 Tại sao một người viết phải trả giá ở điều bị Sĩ Nhục cho dù làm mỗi ngày mối Viết .

 Viết để làm cái gì ?


 Viết như thế nào để diễn đạt ? Viết để chỉ gây hiềm khích và tạo thêm  thù hận ở giữa muôn ngàn trận chiến ư ?


 Tôi không tự cho phép mình Gây Chiến ở 10 %  niềm tự trọng.


4.


 Tiếp Nối .


 Vì thế , cho đến hơi thở cuối của đời mình, tôi vẫn tiếp tục ...
 đăng sơn.fr...

ct....

Aucun commentaire: