mardi 17 janvier 2017

** CHẾT , , ? ( Tiềm năng ở Văn Học )

....

....


 Đọc cả triệu quyển sách và tỷ tỷ những dòng chữ sẽ có thể cho chúng ta một vài khái niệm về văn học ?


Vấn đề nằm ở đâu khi gấp t rang sách lại ở giữa khuya để trong giấc ngủ  đầy mộng mị và MƠ thấy mình khi khổng khi không biến thành một Nhà VĂN . Và biết đâu đó, một ngày kia mình được cái giải Văn Học rớt xuống đầu và được NỔI TIẾNG  ?... Bình Giảng
 ( giữa 2 danh từ Trẻ Trâu và Già LÀNG ) :   Cái ông Chủ Tịch Hội Nhà Văn tên HT nào đó ra tuyên cáo muốn mời tất cả những nhà văn , nhà thơ về HỌP MẶT ...


 Hơ !

Aucun commentaire: