samedi 28 janvier 2017

* We Want to Know

dangson.fr by Nous Magazine - 2017 -


* We Want to Know
  Chúng tôi muốn biết khi hỏi thăm
  Chúng tôi muốn ăn tết
  Chúng tôi muốn yên bình - cùng nhau
  Chúng tôi muốn viết thế nào là biên giới

  We Want to Know
  Chúng tôi muốn biết những điều rất giản dị ở chữ cơm no áo ấm
  Chúng tôi có thể thừa nhận tất cả môn bài về tự do và hạnh phúc .

 Tự do nói lên tiếng nói bình thường
 Như đi lại  và gặp những người dưng
 ( Mà không phải e dè hay  sợ hãi vì một biện chứng bất thường )

 We want to KNOW
  ( Chúng tôi muốn biết về những căn biệt thự ở Los Angeles ở những số tiền thất thoát
    Từ những chiếc ghế quan quyền, khi chúng tôi quá khốn khổ )


   Chúng tôi muốn biết quá nhiều thứ

 Và cho đến bao giờ - chúng tôi được mở mắt , mở miệng khi  muốn BIẾT  ?

  Nous Magazine - Paris ....

Aucun commentaire: