samedi 18 février 2017

Ngày Không Mưa

.


....
Ngày không chực mưa
Tôi thấy mình thừa
Thừa ở giữa con nắng
Và những mộng mị ngày nắng
Phải chi em làm mưa
Rơi và rụng ở những ngày tôi, thừa
Phải chi tôi cỡ chừng ngày còn tươi mát nơi em
SàiGòn ngang công trường phun nước
Phải chi tôi đừng thừa
Ở những ngày buổi sáng và những chiều không mưa
( Có lẽ, tôi trẻ lại - để nói tiếng yêu em giữa những ngày không mưa )
đs

Aucun commentaire: