vendredi 10 février 2017

* Vì Lẽ

Vì lẽ có lắm lúc ta nên tìm đến
nhau, ngồi xuống , lắng nghe
tiếng thời gian đã một thời .....
                                                                                          . .                                      

  -  Tình Khúc Nguyễn Tất Nhiên: Những Năm Tình Lận Đận
.      ( VìTôiLàLinhMục - clip video  ...    )
.                                                    * photos by Nous Magazine .


.            

Aucun commentaire: