mercredi 15 février 2017

* 12 giờ khuya

ds.fr...
12 giờ khuya bên tôi
Đêm chìm vào đêm
À ơi - tiếng hát à ơi
Sao em chưa đi ngủ
Ngày mai , trời lại sáng
Và em vẫn còn tôi .

.

Aucun commentaire: