vendredi 3 février 2017

** Ngày Riêng của Bão Tố ....

.
(  ...
 
Une "tempête exceptionnelle", baptisée Leiv, arrive samedi à partir de 05h00 dans le Sud-Ouest où trois départements ont été placés par Météo-France en "vigilance rouge", le niveau maximal, pour des vents qui pourraient atteindre 160 km/heure par endroits....)Vậy mà đúng như lời hứa , con bão gầm gừ kéo đến đúng 5 giờ sáng theo lời báo thận trọng của đài khí tượng .

  Những lần khác , họ hay đặt tên cho bão tố những cái tên của đàn bà - Vì có lẽ người ta nói là đàn bà có sức mạnh tàn phá trong tình yêu ( ! ? )

   Lần này, những cơn bão  mang tên đàn ông .

     Bão này tên là Leiv -

Để xem chàng ta quậy ra sao ?


 đs.fr
La Tempête Leiv sera "exceptionnelle": trois départements en alerte rouge

Avis de tempête: "Un phénomène hivernal classique, mais qui reste dangereux"
Aucun commentaire: