samedi 4 février 2017

______________________________________ !!!!

.

Văn học mà không phản ảnh được hơi thở của xã hội đương thời, không dám nói lên nỗi đau và sợ hãi của xã hội đó, không cảnh báo kịp thời những mối nguy hại đe doạ đến xã hội và đạo lí, là loại văn học không xứng đáng với cái danh xưng "văn học"; nó chỉ là cái mã bề ngoài. Loại văn học đó không tạo được niềm tin ở người dân, và những tác phẩm của nền văn học đó thay vì được công chúng đọc thì được dùng như là những tờ giấy lộn.
— Aleksandr Solzhenitsyn
.

Aucun commentaire: