jeudi 2 février 2017

Eddy - Musique .

.
Có thể là khi ghé vào đây - căn phòng, chỗ dành riêng cho âm thanh  từ những bản nhạc, hẳn bạn là người yêu nhạc ?


 Vậy  thì hãy để tôi giới thiệu với bạn một khuôn mặt đáng ghét khi nhìn mặt nhưng hắn có những bài hát khá hay .
 Hãy cùng nhau chìm vào âm nhạc  :Eddy Mitchell -" M'man."

Aucun commentaire: