vendredi 1 avril 2016

* Viết cho một Nhà Văn

.

Đang và sẽ VIẾT -______________________________________________________________
 Tình cờ , ngày nọ ghé vào một trang Web của một người viết ( tác giả ) ở ViệtNam .   Đọc và đọc .

Đọc  để hiểu, để chiêm nghiệm cái lực, cái tâm của những người cầm bút khi họ muốn lên tiếng nói .

  Kẻ Sĩ đúng mực là dùng bút mực, dùng trang viết  để dám nói lên tiếng nói của lương tri . Giữa những người cầm bút có TÂM  và những kẻ cầm bút dưới danh hiệu bồi bút rất khác nhau .


   Nhà văn không dùng tâm thức để hoa lá cành .


   Biết hẳn là như thế . Xin cảm ơn những nhà văn chân tình .

  đăng sơn.fr
 ( france - 2016 )


......

Aucun commentaire: