mercredi 6 avril 2016

* Nâng Ly

.dangson.fr
  Nâng ly chúc mừng nhau :

  - Chúc nhau nhiều điều vui sau khi dứt bỏ nợ nần

-  Mừng cho chữ Duyên khi bỏ được Nợ


 Khi chẳng ai còn mắc nợ dính chùm gì nhau thì đường ai nấy phải đi . Đi về một  bến bờ và tìm thấy sự yên lành thuận thảo .


  Ở một người viết , sau những  hoang tàn còn bốc khói . Hắn nhìn làn khói ấy và tự  ngẫm . Không buồn cũng không vui hớn hở .  Hình như chưa phải là vô cảm nhưng cảm xúc là một sự thể hiện . Lắm khi, sau khi nâng ly chúc mừng nhau xong , những bóng tối trở về .

    Một ngày trôi qua, buổi sáng mới khác hé cửa . Cánh cửa mở toang cho  tất cả nguồn sáng rọi vào - Tâm thức là sự tỉnh táo để thấy rõ con đường mình  muốn đi và  phải đi .


đăng sơn.fr


-------------------

Aucun commentaire: