vendredi 15 avril 2016

* Chuyện ( Bình ) Thường

.

. Photo by :
Eric Dessons - Métro New

_____________________________________________________________________________
     Có những buổi tối , hình như đã lâu lắm thì phải , định xem vài chương trình ở đài vô tuyến hoặc nằm dài ngó cuốn phim dvd chạy hình trên màn ảnh . Nghĩ lại thấy lười hoặc không có hứng ...

  Vậy thì ấn ngón tay đọc chữ trên màn ảnh nhỏ . Có rất nhiều điều để đọc . Mỗi hình thức đọc và tùy bài đọc mà suy nghĩ khác nhau . Đọc rất nhiều như kiểu để dành , để  có điều mà viết ( Cũng có khi muốn viết kiểu đấm đá hung dữ rồi  nghĩ lại thôi thì  ráng viết  một cách dịu êm hiền lành hơn .ct


Aucun commentaire: