jeudi 7 avril 2016

* TiểuThư Tháng 4 .

. 
    Ở thời đại kỷ thuật số này, không phải ai cũng là tiểu thư và được gọi là TiểuThư .
   Tiêu chuẩn của tiểu thư  ( theo các nhà tạo mẫu ) thì như sau :
   - Học  siêng, học giỏi .
- Con nhà đại gia , trọc phú .
- Cao ít nhất là 1 m 49
- Tóc dài  đến bờ vai và chảnh chọe, ngang tàng , chẳng sợ aiVà ...
 Tôi đã may mắn gặp tiểu thư này :
Cô không học giỏi, thi đâu trượt đó để phải đành hành nghề Psy .
Ngành của  cô là lo về tâm lý trẻ em ( và có thể khuyên chúng làm lành, lánh dữ để có thể làm sư sải hoặc linh mục )
Lắm lúc,  tiểu thư bị méo mó  chút đỉnh nghề nghiệp nên tưởng tôi là trẻ em để nhắc nhở cái chuyện viết văn  loai Húc của tôi .
  Lắm lúc, tôi cáu kỉnh lắm vì cái tính bà cụ non choẹt của cô .
Không lẽ lại phải húc cô đau . Tội cô .
 Tiểu thư ơi , tôi không làm Psy kiểu của cô .
Tôi đi dép trong bụng cô .
Tôi nói thật tình .
 Thật tình ở bài Tiểu thư Tháng 4 .


đăng sơn.fr


Aucun commentaire: