dimanche 10 avril 2016

* Gần và Xa ...

.


dangson.fr Qua sự chia sẻ với người bạn viết và cùng nhau phân tích, nhận định vài sự việc ở đây đó qua  những " cung cách văn học và giả dạng văn học ' - từ một thoáng chua cay , hứa với cô là sẽ viết một bài dưới dạng ' Thư Từ Nơi Xa ' mà nghĩ lại ...


   Từ một nơi đã đến, tỉnh thức để nhận ra  vài điều phũ phàng thì nhớ lại những điều cay đắng để làm gì ?


   Trên danh từ đao to búa lớn, có lắm người mù mờ trên hình thức sử dụng chữ nghĩa và  sau những cánh cửa, chỉ còn là những điều vô nghĩa .


  Quay lưng đi như một tiếp nối hành trình của mình là điều nên và phải chăng .

Đằng sau lưng ,chỉ là dĩ vãng . Không là tình thân khi nghĩa của tình không là chuyện dễ .


 đăng sơn.fr
 -----

---

Aucun commentaire: