jeudi 21 avril 2016

* Đêm - Blues

.


Hình ảnh đã đăng     Ở đây tháng tư , mỗi chiều lại hay mưa , cứ mưa . Đường phố đìu hiu vì gió , vì mưa . Mưa cứ rơi  như thế thì có khi làm nản lòng và thế nào cũng buồn buồn như cô gái thất tình .

     
    Để tránh lạnh , tránh mưa - Rủ nhau vào một cái quán nước có bàn ghế và màu đèn ấm áp . Ngồi cạnh nhau , im lìm nghe nhạc ascoutique thì có gì bằng .

   ( Lặng thinh nghe nhạc và sẽ không để ý đến màn bóng tối đang xuống nhanh ngoài kia . Hãy nghe tiếng mưa rơi trên phím đàn của những kẻ tài hoa ... )


 Phải vậy không ?


.                                                                                    .       Solo guitar by Mitxi Tòng


.                                                                                          .    * Không phải Dạng Vừa đâu
 ________________________________________________________________
 .  by Mitxi Tòng                                                                                                      .                                                                      

Tình Nồng
______________________________________________________________
 by Mitxi Tòng
* Soledad - Westlife
  _____________________________________________________________
    by Mitxi Tòng
 

....

Aucun commentaire: