samedi 9 avril 2016

- Em & Anh

.Giữa em và anh - phím chữ quặn mình đau
Đau ở những dòng chữ
Ốm và ho hen trên cọ vẽ hoen màu


Giữa em và anh - phím chữ quặn mình đau
Hai chúng mình có tội và cùng lúc vô tội
Vô tội như  mưa tháng tư không dứt
Dứt ngày ở góc tối yên tình
 Chợt ngó lại : mình  mất nhauTinaTruyện - paris .

.

Aucun commentaire: