mercredi 13 avril 2016

* LạiGầnEm

.

Lăn -


Lăn tôi lại gần Em
Đêm là Em
Đêm gần tôi và emEm - mặt trời nhỏ tí
Tôi mỏi cánh tay trên xe lăn
Làm sao tôi có thể chạy nhanh hơn em ?
Làm sao tôi theo em đi dạo phố
?
Đèn màu đỏ - màu xanh và chấm chấm
Làm sao, tôi theo em ...?NguyễnTrườngAn - paris

Aucun commentaire: