samedi 21 mai 2016

...Dating ?......
 Mấy ngày nay thấy ngồ ngộ quá !

    Mở hộp thư , chẳng có chữ nào của bạn bè ngoài những bài viết của nhóm viết gửi . Ngộ ! Bạn mình đi đâu hết rồi ta ơi ?

 Mò xuống phần thư Spam , thấy một dọc quảng cáo từ cái Site dụ khị làm quen , thấy toàn là hình ảnh những người đẹp và rất sexy ...


 Ngộ !

 Dụ dỗ dữ và DƯ quá ha .


...
 Không trả lời đâu mà .  Tôi không mê gái đẹp quá như thế đâu . Đẹp để làm gì ?
( Bây giờ , mở cổng , ra phi trường , nếu còn sống , khi về sẽ tính sau   )Bon voyage ............. Hẹn gặp lại , và xin cảm ơn các bạn nào  có lòng vào đây để sẻ chia khi tôi về lại ở nơi xa ấy


dangson.fr


...

ct

Aucun commentaire: