vendredi 13 mai 2016

* Trop VITE - Quá Nhanh

.

 CúnRock - usa  Người - Đã là con người thì có khi  ta  quá vội để sống  và chạy rất nhanh để lắm lúc rất mỏi mệt .
...

Aucun commentaire: