mardi 10 mai 2016

* Ngày Mai sẽ ra Sao ?

.

dangson.fr
NMSRS ? Là một chủ đề rất khó chịu .
Sẽ mời những tay viết khác viết về chủ đề này .....----------------------------------


Nhóm Chúng Mình - Nous Magazine 
NgàyMaisẽRaSao ?


---------------------------- by nguyễnTrườngAn - parisBạn hỏi câu như thế để làm gì ?


( Hãy thử thí nghiệm ngay trên tờ lịch treo tường của chính mình thì sẽ thấy rõ ):


- Bạn hãy dò xuống ngày 31 tháng 12 . 2016 và chấm một dấu hỏi vào khung 31.12 .Ngày 01.2017 , nếu còn sống thì bạn biết là ngày mai sẽ ra sao ? - Còn SỐNG ?


Sống -

------------------------- by nguyễnthịLoanPhiên .


Sống rất khó .

Có những người còn sống mà đã như CHẾT .

Chết vì không có mục đích để sống với lý tưởng .


Lẽ Sống <


-------------------------- by nguyễnthịChữNghĩa


Chuyện nghĩ mà thừa . Sống không có nghĩa là mỗi sáng thức dậy , thấy mình còn sống , còn bon chen ....

Định nghĩa chữ Bon Chen :- Leo lên thượng đỉnh .

- Luồn Lách để đạt cơ hội

- Xây dựng cơ đồ bằng đủ cách 


Và ...Và sau đó tự đặt câu hỏi : Ngày Mai Sẽ Ra Sao ( ? ! ? )

Mai Này .

___________________________________________ N DuyToàn .Ngày mai không bao giờ đến vì ngày mai là ngày mai như câu đòi nợ .


Chủ nợ :

- Mượn tiền sao không trả ?

Con Nợ :

- Mai tui trả , bà .
Ngày mai là ngày mai ....


đăng sơn.fr
.ct ............

Aucun commentaire: