mercredi 4 mai 2016

.. Belle comme ...

.
    Say màu  lá  , say màu  nắng
    Muà say ở đầu xuân
   Khi mà trời đã quên đi màu tuyết trắng Ở đây và ở một chỗ nào đó
 Người ta say để biết mình còn nhau .
  QuỳnhNgọcLan & đăng sơn.fr

...ct

Aucun commentaire: