mercredi 18 mai 2016

* Nàng Viết ........ Nàng, có lần hỏi như  tò mò , chẳng đặng đừng :

 ' Hình như tất cả những người bạn viết đã trở thành người yêu của anh và anh yêu họ ?


  ?**


   Tôi không trả lời nàng ...


____________________________________________________________________

 Nàng là ai, chứ ?

 Nàng có thể là một bóng tối rất đen, nàng có thể là một  người đàn bà có 11 đứa con nheo nhóc và đang chán chồng sau 50 năm chung đụng ..

 Nàng có thể  là một  cô đàn bà nặng 98 ký lô và  ở thế giới của nàng, nàng  sụt  lại chừng 48 ký lô và rất sexy  như mấy cô ca sĩ ở đài truyền hình .... ?

 Nàng cũng có thể là  người đàn bà ở cái  robe đen hở bờ ngực tròn hoặc là  một cô gái  Saìgòn , nơi mà tôi đã xa, rất xa ....

 Và  tệ hơn nữa : Nàng cũng thể là một  người đàn bà mà chồng đang ơ hờ trong chuyện chăn gối và nàng trốn sâu vào một thế giới vẽ vời của nàng .....

 Hoặc ( có khi ) nàng giả nai để là một cô sinh viên vừa hơ hó tròn 18 và viết dòng chũ để gọi  tôi  bằng ' chú '  và xưng là ' bé ' - Bé ơi ! Bé ơi  ! ...


____________________________________________________________________


 Hãy kệ  '  Nàng "

 Chẳng cần hỏi câu ' Nàng là AI nữa ' ..


 NÀNG  chỉ cần tắt máy vi tính, thoát y và soi mình vào gương chiếu - Để thấy chính mình . Mình mà thôi .

 đăng sơn.fr

.

ct

..


 ...

Aucun commentaire: