samedi 21 mai 2016

... Em Là AI ?

.


 Em là AI ?


----------------------------------------------------------------------------


 Nếu em không thể trả lời thì tôi muốn giúp em , miễn là em can đảm để đọc giữa hai dòng chữ :


 1.

 Em là goá phụ ở cái xứ đầy muà đông, em là đại gia và em đi tìm người yêu trên Net .


2.

 Em cũng có thể  là  ' nhà văn ' nhí nhố trong thế giới ảo của em và em  tâm sự : Chồng em bỏ bê em ở phòng the và em cần anh .


3.

    Em cũng có thể là gái nhóc ở SG và em đi tìm em ở những dòng chữ viết nơi tôi 4.

 Em cũng có thể là một nhà từ thiện bên quê nhà và em muốn tôi làm người yêu của em . Hứ !


 5 . Em cũng có thể là một phụ nữ xấu như con ma và em  làm quen với tôi qua  lời nhắn messages


 6.
....

 Bây giờ  tôi sẽ nói cho em nghe Tôi là Ai ...


   Em hãy tìm ở Tự Điển Net   đúng chữ '

Insaisissables

   dịch ra thứ tiếng nơi em đang ở , thì em sẽ hiểu rõ hơn .

..

dangson.fr


 đs . Usa


...Aucun commentaire: