jeudi 19 mai 2016

* Ngộ Kiểu Mình Ên ...

.

 
 Chiều thấy ngồ ngộ
 Chợt mưa rồi chợt nắng đầu ngõ
 Em cũng thấy mình ngộ mình ên
 Mình ên đi dưới mưa mình ên
 Gom chút nhớ nhung nào  đó , vào mắt
 Gọm một khoảng trời xanh hôm đó
 Từ lúc em cho anh làm quen với anh
 Rồi chúng mình ... chúng mình
 Như sáng sớm em thức dậy
 Bức thư tình không giống ai từ anh gửi
 Em thấy ngộ , không trả lời
 Chỉ chúm chím cười thôi .
 Người chi mà kỳ cục
 Mắc gì nhét chữ ' mình ên ' ấy vào thư tình
 Mình ên thì kệ mình ên
 Mình này thấy nhớ  cái mình kia
 Ngồ ngộ và ngỡ ngàng
 Thôi mà mình ên ơi mình ên
Thấy ngộ ngộ mà yêu ... Tina.P
...

Aucun commentaire: