mercredi 4 mai 2016

* U.... Ư ....

.

.


 Ở chỗ này, chỗ kia , vì những lý do bất khả kháng , nàng xúi tôi :


- Lấy tên cái Nick khác và dùng cái Pc khác để không lòi ra IP và viết đi anh .

- Lấy tên gì ? Và tại sao chứ ?

 ( Đây là điều thắc mắc : Tại sao khi viết, khi muốn diễn đạt từ nhiều cách từ bao năm qua  lại phải ẩn ảo, lại phải trốn tránh ? ) đăng sơn.fr
...

 Hơ và hơ hơ .......

Aucun commentaire: