dimanche 15 mai 2016

* je te souhaite - Lời Chúc

.


... je te souhaite des mensonges
te souhaiter un petit monde
te souhaiter de m ' oubier
dans tes nuits bien profondes

dangson.fr
( cơnmưaNhỏ )


 em bay đi và tan đi vào cơn mưa nhỏ
tôi thàm thì với bóng đêm không rõ nét
  và cay đắng chúc em
 chúc em hãy quên
 những lời tỏ bày không bao giờ có thật
 như mùa mưa đã giả vờ giữa đêm

đs . *


 Thêm


 thêm lời chúc hay lời nguyền
 buổi sáng mưa bay ngày chủ nhật
Chúa phật  thấy ai vào xưng tội
tội lỗi tôi đã khấn nguyện
tất cả địa ngục ở trong em

 <Trần . K. Sơn
   Không -

 không là cơn mưa những tối mưa vội
 không là bài thơ chừng mực 1001 đêm
 em - em !

 vì không là không như thế
 chữ ' không ' nằm giữa chúng mình
 tình  đến và vội biến nhanh
ở bài thơ vưà chưa khô mực

 không
 chỉ là  không - thế thôi .

 ( nguyễnTrườngAn - Pasis )

 Lời dối  gian thật tình

_____________________________________  N.DuyToàn


 Ta có thể nói dối với nhau
 Giữa cơn mưa lấm tấm
 Trên bài thơ đã phai màu
 Hương sắc ở trang sách thời Khổng Tử .


 Ta có thể lừa dối nhau
 Ngán  ngẩm nhìn nhau
 Ở những trang thơ của định lý triết nửa vời vô thức

- Chỉ như lời gian dối thật tình và giả vờ , mà thôi............


..

Aucun commentaire: