jeudi 15 décembre 2016

* Thêm hơn 1000 khung cửa ...

.
 CúnRock - Usa .


 Tôi có nhiều khung cửa riêng và Rất Riêng !
 Và tùy chỗ mà mở cửa hoặc khép cửa .


 Khi tôi muốn gặp em thì tôi biết mở ô cửa nào , chứ ?  - Và tôi hứa với em là khi tôi chết thì những chuyện em nhờ tôi sẽ chôn theo tôi vào hòm gỗ .

 Em biết  tại sao không , em  ?

 Vì ... Nếu ta nuôi một con chó thì khó có thế có thể chó quay lại  cắn chủ .

 Tôi không bao giờ quay lại cắn thầy và nhất là người đó  đã là thầy của mình .  Tôi có hàng chục người thầy trong đời làm đàn ông của mình - Riêng  - Rất riêng  ...
dangson.fr
 Trên một quãng đời, đã nghe nhiều  người rất cay đắng :

- Thú vật còn có nghĩa hơn con người .... Blabala .....


Ai nói gì cứ nói thêm một lần nữa .

 Đồng ý hay không là chuyện của mình .
 Bởi thế nên có chủ đề  Thêm Một Lần Nữa .


 Thêm để mà thêm - Giản dị thế thôi - Em !


 đăng sơn.fr

 BeeBee - france . 2016


.


Aucun commentaire: