mercredi 21 décembre 2016

** HAVE A PEACEFULL DAY

.
dangson.fr


THIỀN
ở Thư Tình Cuối Năm .

__________________________________________________

 Có lúc anh bị nhầm lẫn, quá mơ hồ tự đánh lừa mình một cách trơ trẽn   / Té ra không phải từ chữ :  Có Thực mới vực được ĐẠO .
.


-
Aucun commentaire: