vendredi 9 décembre 2016

--- Suave

.





SUAVE :
Qui est d'une douceur délicieuse 











La Dolce Vita


Gần hết buổi tối
Chiều tắt nắng rồi
Tiếng nhạc hấp hối
Dấu tiếng cười rơi
Vẫn như vậy - bài hát cũ
Ở thưở nào mình xa
Thì thầm mớ chuyện cũ
Rồi thi đời trôi qua
Tôi pha thêm màu cho đậm đà buổi tối
Có thể làm mình ấm hơn ( khi không còn nhau )
Ừ nhau ơi ! Một chút màu còn sót lại rơi rụng từ ống kính
Cái máy ảnh không bao giờ biết nói
Chỉ là nỗi lặng thầm - nhau ơi ...
đăng sơn.fr
12.2016 .




















....

Aucun commentaire: