jeudi 1 décembre 2016

*** Màu HẠNH PHÚC .

.
..   Le bonheur est un état durable de plénitude, de satisfaction ou de sérénité, état agréable et équilibré de l'esprit et du corps, d'où la souffrance, le stress, l'inquiétude et le trouble sont absents. Le bonheur n'est pas seulement un état passager de plaisir, de joie, il représente un état d'équilibre qui dure dans le temps. C'est un concept qui a été étudié en philosophiepsychologie et sociologie.
( video clip :  Il est où le bonheur )

  2. 

______________________________________________________
Bên ngoài cửa Hạnh Phúc


Có khi chúng ta ảo giác
Ba thứ hình thù và màu sắc
Đứng chờ ngoài ngưỡng cửa thập  thò
Tưởng như lời hứa hẹn yêu dấu lắm
Mà thật ra hạnh phúc như bóng chiều mà thôi .

N.DuyToàn


Nhạt Nắng

Ta có trăm cách lià nhau
Khi không còn gì để nói
Những ngày cũ bỏ đi lúc ta xa nhau
 Sợi nắng bạc vương theo những vết nhăn trên trán

Rồi hạnh phúc  là hai đầu trái đất
Em  mất đi tiếng ngôn ngữ ngày xưa
Để thay thế và biến dạng

 Màu hạnh phúc rơi rụng ở trang thư tình đâu đó
 ( Và tôi lặng lẽ xóa tên em
Trả em về quá khứ mờ nhạt )

Đơn giản như giữa chiều  nhạt nắng mà thôi


đăng sơn.fr


.... ( *) photo by dangson.fr..  

Aucun commentaire: