lundi 26 décembre 2016

*** Mèo ơi !

***    photo by CCG

.

*  photo by   CCG---

Thấy 2 tấm hình của mèo mà rưng rức thấy thương .


---
 Mèo dễ thương gì đâu .

 Kiếp sau , xin được hóa kiếp thành con mèo .

Chẳng  biết có được không vì kiếp này mình đã ác quá .


đăng sơn.fr....

Aucun commentaire: