mardi 6 décembre 2016

Des Choses à te dire .


.......


 Đáng lẽ ra tôi nhớ tiếng mẹ   tôi và viết bằng tiếng mẹ  đẻ cho  dẫu  là mẹ  mình có 100 % dòng máu Trung Hoa .


 Cha tôi là người Việt và  tôi ngỡ mình là VN  100 % . Và bị lầm - Lần lẫn lớn .

 Khi sang bên này - Cái xứ của da trắng  - Mũi lõ , mắt xanh . Có những khi , đi tản  bộ rất lâu , tôi bàng hoàng và buồn bã <
   

 Buồn và lặng thinh như một thứ màu sắc .
     
,":-) 
 Khi trở về nơi xưa -  Bàng  hoàng ,":-,":,":-)   và  tự hỏi mình : Mình là ai ?


đs.fr.....

Aucun commentaire: