samedi 3 décembre 2016

---- Y & M

.


Y & M...........................................
Ngày bây giờ, hà tiện thời gian nên họ hay viết tắt
Ngày bây giờ - Làm sao là ngày xưa như chuyện cũ ngày ta 20 ?

      


**

 photo by ds. fr


đăng sơn.fr.
Aucun commentaire: