mercredi 16 décembre 2015

* Embaumement - Chôn Cất -

......


L'embaumement désigne l'ensemble des techniques visant à conserver les corps des personnes mortes dans un état plus ou moins proche de celui qu'ils avaient étant vivants.

___

CúnRock - Usa
 Hãy yên tâm - Công việc của tôi là tẩm liệm và chôn cất .


1.

 Tẩm Liệm :


Bỏ những lời dối gian vào một cái hộp . Đậy nắp lại - Không một lời kinh nguyện cho những lời gian dối .

 Người ta hỏi tôi :


 - Làm sao để quên tình  cũ ?


 Trả lời :

 - Hãy tẩm liệm và chôn cất , rồi QUÊN


2.Đất phủ xuống , lấp đất .

 Tuyết rơi xuống lấp đất - Quay đi - Rồi quên  ADIEU  .nguyễnTrườngAn - Paris - 2015

.
Aucun commentaire: