mercredi 16 décembre 2015

** Cuối Năm **

.


Viết để Đừng Khóc .Anh mở trang viết - Thấy em viết một chuyện rất buồn ! Đọc xong , anh thấy buồn .


Cali có lẽ đang không mưa . Los có mưa bây giờ không em ?


Paris trời ấm và đang rơi mưa . Nghe mưa, nhìn mưa , thấy buồn buồn . Ngày xưa , ở Saigon, anh thích lang thang dưới mưa . mưa Saigon khác mưa ở đây - Khác nhiều lắm .35 năm xa xứ , gần cuối tháng 12 , anh lại đếm thêm một năm nữa .


Ơi ơi . Đời viễn xứ thấy nhớ nhà .


Làm sao ?

Làm sao để đừng buồn, đừng khóc ?

đăng sơn.fr

Aucun commentaire: